משרדים עבור חברת Cyberbit ברעננה, בשטח של כ- 6,000 מ”ר.