מהו פרוייקט בנייה?

ניהול של כלל הפעולות הנדרשות במסגרת זמן מסוימת ובמסגרת תקציב מסוים עליו הוחלט מראש.
מטרת הפרויקט : אספקת התוצר הסופי :מבנה בנוי ומוכן לשימוש.

מנהל הפרוייקט – הגדרה כללית

מנהל הפרויקט מפקח על כל התהליכים במהלך הבנייה. איש הביצוע של היזם. הוא איש מפתח בענף הבנייה ,בד”כ בעל ידע הנדסי וניסיון מעשי בשטח. ידע וניסיון הינם שני תנאי המפתח להצלחת מנהל הפרוייקט. בשנים האחרונות החלה תנופה בתחום הבנייה בארץ אשר הובילה לביקוש בשוק העבודה למנהלי פרויקטים מקצועיים ומוכשרים.
באחריותו:

– ניהול ומעקב אחר תיכנון וביצוע הפרויקט.
– שילוב ותיאום בין צרכי הפרויקט.
– עמידה בלוח הזמנים ובתקציב הפרויקט.

שלבי הפרוייקט

בקרה לאורך כל השלבים.

שלב הייזום
זיהוי הצורך המניע את הפרויקט.

שלב התכנון
שלב זה כולל הכנת תכניות עבודה רבות ותיאום בין כולן.

שלב הביצוע
שלב היקר והקשה ביותר בפרויקט קביעת שיטה ואופן ביצוע.

שלב המסירה
השלב האחרון בפרויקט והסופי. השלב הזה כולל את סיום הפרוייקט ומסירתו למזמין.

שלב הייזום

זיהוי הצורך המניע את הפרויקט
– הגדרת המטרות העסקיות בדיקת כדאיות והיתכנות כלכלית.
– קביעת מסגרת זמן (לוח זמנים).

1. הבנת רצון הלקוח.
2. זיהוי הצרכים.
3. הצבת יעדים ריאליים.

תוצר שלב היזום:
החלטה על פתיחת הפרויקט יצירת מסמך תכולת פרויקט ראשוני -דו”ח אפס דוח אפס פרויקט מגורים דוח אפס מפעל תעשייתי מינוי מנהל פרוייקט.

שלב התכנון

שלב זה משמעותי במיוחד ואת התכנון יש לבצע ביסודיות רבה. שלב זה כולל הכנת תכניות עבודה רבות ותיאום בין כולן. החשובה ביותר היא התכנית האדריכלית (תכנית אינטגרציה) – קובעת כיצד ינוהל הפרויקט בפועל וכיצד כל מרכיביו השונים משתלבים אלה באלה.

  • תכנון לוחות זמנים.
  • גיוס מתכננים ויועצים.
  • תכנון רכש – האם לרכוש או לייצר?
    מי הקבלנים שיופעלו?
  • תכנון עלות – הכנת תכנית תקציב והערכות כספיות.
  • ניהול סיכונים -איתור סיכונים ,הערכת סיכונים החלטה במה לטפל וכיצד.
  • תכנון תקשורת קישור מוצלח של כלל הגורמים לעבודה משותפת.
  • בניית הצוות המקצועי שיוביל את הפרויקט.

שלב הביצוע

השלב היקר והקשה ביותר בפרויקט.
קביעת שיטה ואופן ביצוע
בוחרים קבלנים/ספקים ונחתמים חוזים בהתאם.
תכנון לו”ז פרטני ומעמיק המפרט את תהליך הקמת הפרויקט ואופן שילוב המקצועות השונים בהליך הקמת הפרוייקט.
הכנת כתב כמויות עדכני ואומדן עלות לגמר (תקציב עדכני).
הפעלת קבלנים/ספקים ומשאבים שונים בהתבסס על תכניות העבודה שנקבעו בשלב התכנון והלו”ז בשלב הביצוע – תכניות העבודה לרוב מתעדכנות תוך כדי ביצוע. לכל אורך הפרויקט ובעיקר בשלב זה מתבצעת בקרה ע”י מנה”פ..

תהליך הבקרה: תכנון מול ביצוע בפועל תהליך הבקרה הינו מתמיד ומנווט את ההתקדמות ,כתוצאה מכך יתכנו שינויים בלו”ז, שיטת העבודה בדיקה מחודשת של עלויות וגורמים נוספים. המטרה היא לדגום ביצועים כל העת ובמידה וקיימת סטייה לבצע תיקון בזמן אמת.

שלב המסירה

השלב האחרון בפרויקט והסופי. השלב הזה כולל את סיום הפרוייקט ומסירתו למזמין.

– הוצאת טופס 4 (אישור איכלוס).
– הרצת המבנה.
– אכלוס המבנה.
– הערכה מסכמת של כל יעדי הפרוייקט ובעיקר מבחינת תקציב ולוח זמנים.